fbpx

Fill out the form below to get your quote for a modern surgery operation at best affordable prices!

  General Surgeon

  https://drozgunakgul.com/

  I was born in Kayseri in 1983. After graduating from Erciyes University Faculty of Medicine in 2007, I started my specialization training in Izmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital General Surgery Clinic in 2009. I became a general surgeon in 2014. In 2015, I was entitled to receive the Surgical Proficiency Certificate.
  After receiving my specialization, I completed my compulsory service at Bornova State Hospital and worked in various obesity clinics. I am currently serving my patients in my private clinic in Izmir.
  I took Laparoscopic bariatric surgery course (2016, 2017), Laparoscopic colorectal surgery course (2015), Laparoscopic surgical suture and stapler techniques course (2016), Robotic Bariatric surgery course (2017), Laparoscopic Gastric Bypass (2019) trainings.

  Since the day I started my medical education, I have participated or performed more than 1000 bariatric and metabolic surgery operations. I have been successfully performing gastric botox, gastric balloon, sleeve gastrectomy (gastric reduction) surgery, mini gastric bypass, RNY gastric bypass and revisional surgery.

  In addition, I have been performing advanced surgeries such as laparoscopic hernia (hiatal, umblical, incisiononal) surgeries, laparoscopic reflux and hiatal hernia surgery, and laparoscopic colorectal surgery for a long time.
  I am a member of Turkish Surgery Association, IFSO, Turkish Bariatric and Metabolic Surgery Association, Metabolic Surgery Association, National Endoscopic Laparoscopic Surgery Association and Bariatric and Metabolic Surgery Association.

  Academic Achievements

  • Asymptomatic Heterotopic Ossification on Abdominal Scar and Ileostomy
   Ö. Akgül, E. Çapkınoğlu, M. K. Atahan
  • Annual Meeting of European Society of Surgery,
  • Simultaneous Incarcerated Littre's Hernia Repair and Extraanatomic By-pass Procedure of Our Case With Multiple Morbidity Factors
   M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz
  • Premières Journées Internationales De Cardiologie et De Chirurgie Cardiovasculaire Sidi Bel Abbès,
  • Gastrointestinal Stromal Tumor and Early Adenocarcinoma in Stomach
   M. K. Atahan, Ö. Akgül, M. Hacıyanlı, K. E. Kamer, E. Tarcan
  • International Surgical Week, 2013
  • Çoklu morbidite etmenine sahip olguda inkarserasyonsuz Littre fıtığı tamiri ile eş zamanlı ekstraanatomik bypass uygulamamız
   M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz
  • İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 2012:8(50)
  • Proktolojide Hastalar Bizi Yanıltabilir mi?
   E. Sarı, E. Çapkınoğlu, Y. Kumkumoğlu, S. Karaıslı, Y. E. Danış, İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, T. Acar, M. Hacıyanlı, Ö. Taşkaynatan
  • CausaPedia Hakemli Olgu Dergisi 2014;3:994
  • Laparoskopik adrenalektomi yapılan bir hastada sol retroaortik renal ven ve sağ sürrenal ven varyasyonunun rastlantısal birlikteliği
   H. Kar, N.Cin, Y. Peker, E. Durak, Ö. Akgül, H. Bağ, F. Tatar
  • Dicle Tıp Dergisi 2015;42(1):83-85
  • Pilonidal Sinüs Tedavisindeki Klinik Tecrübelerimiz
   N. Cin, F. A. Tatar, Y. Peker, H. Kar, C. Tavusbay, Ö. Akgül, H. Genç
  • Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,
  • Dosetaksel Bazlı Kemoterapi Tedavisi Alan Hastada Gelişen Kolit Olgusu
   H. Kar, N. Cin, Y. Peker, C. Tavusbay, Ö. Akgül, F. A. Tatar, H. Genç
  • Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,
  • Nadir Görülen Bir Olgu: Duodenal Somatostatinoma
   A. Er, N. Ekinci, Ö. Akgül, Ö. Dere, K. E. Kamer, T. Akgüner, M. Peşkersoy
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • Madde bağımlılığına bağlı mezenterik vasküler oklüzyon: Olgu sunumu
   Ö. Akgül, M. K Atahan, İ. Kızıloğlu, N. Coşgun, B. Taşkın, E. Tarcan
  • Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,
  • Memenin Paget Hastalığı Klinik Deneyimlerimiz
   H. Kar, N. Cin, Ö. Akgül, E. Durak, K. E. Kamer, A. A. Sarı, S. C. Yiğit, M. Hacıyanlı, E. Tarcan
  • Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,
  • Çoklu morbidite etmenine sahip olguda inkarserasyonsuz Littre fıtığı tamiri ile eş zamanlı ekstraanatomik bypass uygulamamız
   M. Akyüz, N. Karakaş, U. Yetkin, Ö. Dere, Ö. Akgül, V. Çakır, E. Tarcan, A. Gürbüz
  • Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi,
  • Rastlantısal Ve Rastlantısal Olmayan Papiller Tiroid Mikrokanserlerinin Klinik Ve Patolojik Karakteristik Özellikleri
   Ö. Akgül, K. E. Kamer, M. B. Gökova, E. Sarı, T. Acar, M. Peşkersoy, M. Hacıyanlı
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • İntestinal Obstruksiyona Neden Olan Paraduodenal Herni Olgusu
   E. Sarı, S. Karaıslı, O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, T. Acar, K. Yemez, C. Onak, M. Bayındır, E. Tarcan
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • Primer Hiperparatiroidi Hastalarında İntraopereratif Parathormon Ölçümünün Etkinliği
   E. Sarı, M. Hacıyanlı, Y. Kumkumoğlu, S. Karaıslı, Ö. Dere, Ö. Akgül, Ö. S. Gür
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • Primer Tiroid Lenfomasında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları: 4 Olgu Sunumu
   H. Genç, T. Acar, N. Coşgun, Ö. Akgül, E. Sarı, S. Karaıslı, K. E. Kamer, M. Hacıyanlı
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • Laparoskopik Sağ Adrenalektomi Yapılan Bir Hastada, Sol Retroaortik Renal Ven Varyasyonu İle Sağ Adrenal Ven Varyasyonunun Rastlantısal Birlikteliği
   H. Kar, N. Cin, Y. Peker, E. Durak, Ö. Akgül, H. Bağ, F. A. Tatar
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • Laparaskopik Sürrenalektomi Sonuçları İle Açık Sürrenalektomilerin Karşılaştırılması
   O. Dülgeroğlu, M. Hacıyanlı, Y. Kumkumoğlu, Ö. Gür, E. Durak, F. A. Tatar, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • Gardner Sendromlu Bir Hastada İntraabdominal Desmoid Tümör Gelişimi
   B. Tavusbay, Ö. Gür, E. Tarcan, H. Halıcı, E. Sarı, Ö. Akgül, N. Ekinci
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • Nadir Bir Varyasyon: Abdominal Aortadan Köken Alan Arteria Hepatica Communis
   İ. Karaıslı, Ö. Y. Yıldırım, Ö. Akgül., O. Özşay, H. Bağ, F. Ö. Kılıççıoğlu, N. Gülter
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • Pankreatikojejunal Anastomotik Stentler Pankreatik Fistülü Önlemede Ne Kadar Etkilidir?
   Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, O. Özşay, S. Karaıslı, H. Bağ, Ö. Y. Yıldırım, E. Tarcan
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • Premenopozal Ve Postmenopozal Meme Kanseri Olgularının Demografik Ve Prognostik Faktörler Açısından Karşılaştırılması
   İ. Kızıloğlu, E. Tarcan, Ö. Akgül, Ö. Y. Yıldırım, O. Dülgeroğlu, S. Karaıslı, M. Hacıyanlı
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • Meme Kanserinin Cerrahi Tedavisinin Kliniğimizdeki Yıllar İçindeki Evrimi
   İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, Ö. M. Akgül, E. Tarcan, M. Peşkersoy, H. Kar, Ö. Gür, S. C. Çelik
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • Kadınların Bilinçlendirilmesinin Meme Kanserinin Erken Teşhisindeki Yeri
   O. Dülgeroğlu, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, E. Tarcan, M. Hacıyanlı, E. Sarı, Ö. Y. Yıldırım, S. Karaıslı
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • Kliniğimizde Opere Edilen Meme Kanseri Hastalarının Histopatolojik Dağilımı
   Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu, O. Dülgeroğlu, E. Tarcan, E. Sarı., E. Çapkınoğlu., S. C. Çelik, F. A. Tatar
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • İnvaziv Lobuler Karsinomlarda Adjuvan Tedaviyi Etkileyen Histopatolojik Parametreler
   İ. Kızıloğlu, Ö. Akgül, O. Dülgeroğlu, D. Yıldız, E. Sarı, E. Tarcan, H. Kar, C. Tavusbay, M. Peşkersoy
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • Desmoid Tümörlerdeki Cerrahi Deneyimimiz
   T. Acar, H. Kar, C. Tavusbay, K. E. Kamer, Ö. Akgül, M. K. Atahan, N. Coşgun, M. Hacıyanlı
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • Memenin Primer Malign Lenfoması: 3 Vakalik Olgu Sunumu
   T. Acar, A. Er, N. Coşgun, K. E. Kamer, H. Kar, D. Yıldız, Ö. Akgül, İ. Kızıloğlu
  • Ulusal Cerrahi Kongresi,
  • Spinal Anestezi Altinda Laparoskopik Total Ekstraperitoneal İnguinal Herni Tamiri: Erken Sonuçlarımız
   Ö. Akgül, C. Çiftdoğan, N. Akyel

  Certificates